Datainspektionen startar en stor utredning av vårdgivare, nätläkaren Kry är en av dem. Bland annat ska myndigheten titta på om bolaget klarar GDPR-kraven. ”Förut kostade det inte så mycket att göra fel, det kan det komma att göra nu”, säger Maria Bergdahl på Datainspektionen.

DI Digital 1553512621 6 https://digital.di.se/artikel/datainspektionen-gdpr-granskar-natlakarjatten-kry

Orginal