Datainspektionen utökar sin GDPR-granskning och kommer nu undersöka fler nya krav på svenska bolag. 

DI Digital 1539942788 6 https://digital.di.se/artikel/datainspektionen-startar-fler-gdpr-granskningar

Orginal