Google anklagas för att lura och tvinga svenska användare att ge bort sin platsdata. Nu startar Datainspektionen en tillsyn för att undersöka saken.

DI Digital 1548089329 6 https://digital.di.se/artikel/datainspektionen-utreder-google-efter-gdpr-larm

Orginal