Svenska privatpersoners samtal till Vårdguiden fanns öppet tillgängliga på nätet. Nu utreds teknikleverantören i läckan av Datainspektionen för ett misstänkt GDPR-brott.

DI Digital 1551692204 6 https://digital.di.se/artikel/datainspektionen-utreder-vardlackan-kan-vara-gdpr-brott

Orginal