Tusentals GDPR-anmälningar har kommit in till Datainspektionen. Nu visar en ny rapport att brister finns i bolagens hanterande och att endast hälften av bolagen jobbar med hanteringen av GDPR. 

DI Digital 1558332782 6 https://digital.di.se/artikel/ett-ar-med-gdpr-bara-halften-av-bolagen-redo

Orginal