Även religiösa dörrknackare måste följa EU:s dataskyddslagar när de samlar in personuppgifter. Det slår EU-domstolen fast efter ett uppmärksammat fall i Finland.

DI Digital 1531315783 6 https://digital.di.se/artikel/eu-jehovas-vittnen-star-inte-over-gdpr

Orginal