Åtta personer har JO-anmält fem regioner efter att de fått brev om vaccination mot covid-19.

Bland annat höjs frågan om kallelserna bryter mot GDPR.

Sveriges kommuner och regioner har gett regionerna vägledning i frågan – och menar att utskicken är lagliga.

– Våra juristers grundbedömning är att man ska kunna skicka kallelser och information om erbjudanden inom hälso- och sjukvård, säger Emma Spak vid SKR.

Expressen
1635273880
2
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/fem-regioner-jo-anmalda-kallade-till-vaccinering/

Orginal