▸ Flera sjukhus och regioner måste betala sammanlagt 22,5 miljoner kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot…

Aftonbladet 1622075156 5 article:1BKXaW

Orginal