Europeiska hedgefonder får det allt svårare att resa kapital från investerare i USA. Huvudorsaken ska vara EU:s nya och stränga dataskyddslag GDPR. 

DI Digital 1547468444 6 https://digital.di.se/artikel/gdpr-sanker-amerikanska-investeringar-i-europa

Orginal