När småföretagaren Johan Henriksson begärde ut sina personuppgifter från Sparbanken i Alingsås i enlighet med GDPR, skickade banken en ledande politikers bankuppgifter. En anmälan har nu gjorts till Datainspektionen.

DI Digital 1538746392 6 https://digital.di.se/artikel/gdpr-skracken-banken-skickade-politikers-kontoinformation-till-fel-person

Orginal