Sex europeiska konsumentorganisationer har anmält Google till tillsynsmyndigheter. Nätjätten försvårar för användare att välja bort spårningstjänster, tycker de.

DI Digital 1543310308 6 https://digital.di.se/artikel/google-anmals-for-gdpr-brott

Orginal