Datainspektionen menar att Google brutit mot EU:s dataskyddsförordning GDPR. Nu utfärdar de en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor.

DI Digital 1583914628 6 https://digital.di.se/artikel/google-botfalls-med-75-miljoner-i-sverige-efter-gdpr-brott

Orginal