▸ Google bryter mot GDPR och döms av förvaltningsrätten i Stockholm. Efter fem års tvist slår förvaltningsrätten fast att…

Aftonbladet 1606172621 5 article:we3LyL

Orginal