Google begär att Datainspektionen ska hålla den pågående GDPR-utredningen hemlig från allmänheten.

DI Digital 1551174795 6 https://digital.di.se/artikel/googles-vadjan-till-svenska-myndigheten-hall-vara-svar-hemliga

Orginal