En stor del av Sveriges privata och offentliga verksamheter misslyckas med att följa dataskyddsförordningen (GDPR) enligt Datainspektionens första nationella integritetsrapport .

Expressen
1558397706
2
https://www.expressen.se/nyheter/kommuner-samst-pa-att-efterleva-gdpr/

Orginal