Överträdelserna av GDPR blir färre men bötesbeloppen blir värre. Det är slutsatsen när det första halvåret 2022 sammanfattas. 

DI Digital 1659075081 6 https://www.di.se/digital/kraftig-okning-av-gdpr-boter/

Orginal