Sedan starten har GDPR inneburit mycket jobb för bolag i Europa. Nu går Datainspektionen ut och förtydligar ett viktigt krav i bestämmelserna – missar bolagen regeln så riskerar de böter i miljonklassen.

DI Digital 1547818728 6 https://digital.di.se/artikel/manga-riskerar-miljonboter-pa-grund-av-gdpr-miss

Orginal