Personuppgiftssajten Mrkoll har inte alls brutit mot kreditupplysningslagen, menar bolaget i en kommentar till Datainspektionens beslut.

DI Digital 1576566691 6 https://digital.di.se/artikel/mrkoll-efter-gdpr-boterna-vi-haller-inte-med

Orginal