Datainspektionen har utfärdat första sanktionsavgifterna mot en aktör som brutit mot GDPR. Det är en skola i Skellefteå som ska betala 200.000 kronor för att ha använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro. 

DI Digital 1566374192 6 https://digital.di.se/artikel/skola-far-forsta-svenska-gdpr-boterna

Orginal