En gymnasieskola i Skellefteå testade att använda ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro. 

Nu straffas skolan med en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att ha brutit mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Expressen
1566381829
2
https://www.expressen.se/nyheter/skola-far-straffavgift-for-kameraregistrering/

Orginal