Tieto läckte känsliga personuppgifter från Stockholms stad, bland annat om personer med skyddad identitet. Nu polisanmäler Stockholms stad Tieto för brott mot sekretesslagstiftningen. 

DI Digital 1547825371 6 https://digital.di.se/artikel/stockholm-polisanmaler-tieto-for-gdpr-lacka

Orginal